Hirdetmény

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról a Wermamba Kft. webáruházában benyújtott hitelkérelmek esetén

(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció, a webáruházban megjelölt termékekre)

hitelösszeg : futamidő:
önrész nagysága:

törlesztés esedékessége:

törlesztés módja:

kamatszámítás módja:

késedelmi kamat: adósságkezelési díj:

50.000 Ft – 2.000.000 Ft-ig
15 hónap
a vételár függvényében
500.000 Ft-ig önrész befizetése nélkül
500.001 Ft-tól minimum a vételár 20%-a
Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.

készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
tőke x éves kamatláb x naptári nap

36000
a lejárt tartozás után évi 3%

a.) 540 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.

page1image32156160

b.) 3.825 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.
Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.
prolongálási díj: 1.550 Ft
követeléskezelési díj: 10.340 Ft
előtörlesztési díj:

 •   Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.

 •   Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1

  évet meghaladja.

 •   Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az

  1 évet nem haladja meg

 •   Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra

  fizetendő hitelkamat összegét. hiteltermék:

  Futamidő: H15 15 hónap

  A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást – annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal – Hirdetményben teszi közzé. Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:

page1image32154432 page1image32155968 page1image32160192 page1image32154624 page1image32155584

Kamatozás: Éves ügyleti kamat:
fix 0% 0%

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet):

page1image32157504 page1image32154816 page1image32157312 page1image32147904 page1image32157120 page1image32148480 page1image32158080 page1image32155008page1image32159040 page1image32147520 page1image32160768 page1image32153664 page1image32159424 page1image32151744

Vételár:
Önrész:
Hitelösszeg:
Rögzített éves ügyleti kamat:

Kezelési díj:

2 500 000 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft 0%

0 Ft

Referencia THM:

Törlesztőrészlet:

Futamidő:

Törlesztőrészletek összege:

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):

0% 133 333 Ft 15 hónap 2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

page1image32150976 page1image32146560 page1image32146752 page1image32150400 page1image32160384 page1image32155776page1image32147712 page1image32159232 page1image32156352 page1image32150208 page1image32153280 page1image32158464page1image32157888 page1image32157696 page1image32152704 page1image32148288 page1image32150784 page1image32149632page1image32146944 page1image32153856

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 0% 2.000.000 Ft; 15 hó.

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek

• természetes személy
• 18. életévét betöltötte
• Magyarországon levő állandó lakcím
• igazolt, rendszeres jövedelem
• tartózkodási címen, vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
• aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt. A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

15 hó ingyen hitel / 791

page2image32013504 page2image32012928

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Érvényes adóigazolvány

Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

page2image32013120 page2image32012736

Egyéb dokumentum

Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön vállalkozó Ha Ön őstermelő

Ha Ön munkavállaló

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás. (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

page2image32004672 page2image31999296 page2image31998336

Ha Ön nyugdíjas

Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szól, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

page2image921424

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltató igazolás hiányában – a Bank döntésétől függően – a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

Egyéb dokumentum Érvényes adóigazolvány

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Jövedelmet igazoló okmányok

Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz! Érvényes: 2022. február 22. napjától visszavonásig.

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság